شرکت ما

- آدرس: شهرکرد - خیابان کاشانی (چهارراه هواپیمایی) کوچه 38 پلاک 2

شنبه - چهارشنبه 08:30 صبح 18:00 بعداز ظهر
پنجشنبه 08:30 صبح 15:00 بعداز ظهر

برای ما پیام ارسال کنید

مشاوره رایگان

ارائه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه های حقوقی، کیفری، خانوادگی، ملکی و ...

تلفن دفتر موسسه

03832242107-03832242108

- نمابر

03832242109

- همراه

09133812493

- پست الکترونیک

info@dadkhahekian.ir