آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا
اکتبر 3, 2017
منظور از انقلاب و انقلاب اسلامی چیست؟ علت وقوع، ارکان و نقش انقلاب اسلامی در جهان چیست؟
اکتبر 4, 2017

سوالات متداول حقوقی

سوالات متداول (1)

برای درخواست صدور اجراییه هیات حل اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مدرکی باید تقدیم گردد؟

رای هیات تشخیص، نامه اداره کار و گواهی ابلاغ رای از موارد الزامی است و در صورت وجود ادلة دیگر باید در قسمت سایر ضمائم درج شود.

دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است؟

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه طلب اقدام شود.

برای مطالبه دیه چه مدارکی نیاز است؟

تصویر دادنامه مبنی بر محکومیت ،نظریه پزشکی قانونی،گزارش کلانتری و در صورت عدم وجود این دلایل قسمت منضمات جهت تعیین کارشناس تکمیل گردد

یا هر کدام از ورثه می توانند درخواست ابطال شناسنامه را بنمایند؟

هر یک از ورثه در صورتی که گواهی انحصار ورثه داشته باشند می توانند درخواست ابطال شناسنامه بنمایند.

برای ابطال شناسنامه چه مدارکی لازم است؟

تصویر مصدق دادنامه(اختیاری) تصویرمصدق شناسنامه(اجباری) تصویر مصدق

خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.

استشهادیه محلی(اختیاری)

شخصی دادخواست نفقه دارد و بهای آن زیر 5 میلیون تومان است، همچنین پرونده خانوادگی دیگری در دادگاه دیگر دارد، آیا می تواند این دو پرونده را تجمیع کند؟

نمی تواند تجمیع کند، و اگر بهای خواسته زیر 5 میلیون ریال است در صلاحیت شورای حل اختلاف است

 

زوج در عقدنامه به زوجه وکالت در توکیل داده است تا هر زمانی که مایل بود خود را مطلقه کند، آیا این مورد جزء طلاق توافقی است؟

باید دادخواست طلاق به درخواست زوجه ارائه گردد

آیا پدربزرگ یا جدپدری می تواند دادخواست ملاقات با فرزند بدهد؟

بله، طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند

آیا مادر زوجه در فرض وفات دخترش می تواند دادخواست استرداد جهیزیه و مهریه را دهد؟

به عنوان یکی از وراث متوفی بعد از گرفتن گواهی حصر وراثت می تواند طرح دعوا کند.

پاسخ دهید