اخذ چک از شرکتها بهتر از سفته است
اکتبر 7, 2017
مسوولیت امضاء کنندگان در چکهای متعلق به اشخاص حقوقی
اکتبر 7, 2017

مختصری در خصوص امضای اسناد

تیزهوش و زیرک بودن باید از خصوصیات انسان مسلمان و مومن باشد . و اعتماد در معاملات نباید در حدی باشد که شما بدون مطالعه سندی آنرا امضاء نمائید . اگر چه در این نوشته دنبال آموزش تنظیم اسناد نیستیم لکن چند نکته مهم ذیل را خاطر نشان می نمایئم . 

  1. تحت هیچ عنوان نوشته های نیمه کاره یا دارای جای خالی را امضاء نکنید . 
  2. همیشه امضاء به گونه ایی و در محلی باشد که دیگر امکان نوشتن بالای امضای شما وجود نداشته باشد . 
  3. سعی نمائید با خودکار خودتان امضاء فرمائید . 
  4. حتماً با خط خود در محل امضاء نام خویش را بنویسید . 
  5. همیشه وقتی  متنی را امضاء می نمائید یک نسخه از آن را ، نزد خود نگاه دارید و گرفتن آنرا به آینده موکول نکنید
  6. وقتی  از یک متن واحد چندین نسخه امضاء می نمائید بررسی فرمائید ، تمامی نسخه ها با هم یکی باشد . 

علی ایحال عدم رعایت امور فوق توسط شهروندان باعث بروز جعل و اعمال مجرمانه ای شده است که سالهاست هموطنان ما را در محاکم سرگردان نموده است که معمولا هم به خواسته خویش نمی رسند و حقوق خود را از دست می دهند .

 

پاسخ دهید