مسوولیت امضاء کنندگان در چکهای متعلق به اشخاص حقوقی

مختصری در خصوص امضای اسناد
اکتبر 7, 2017
جوابيه کانون وکلاي دادگستري مرکز به مطالب منتشره در روزنامه همشهری
اکتبر 7, 2017

مسوولیت امضاء کنندگان در چکهای متعلق به اشخاص حقوقی

آیا می دانید که چکهایی که به وکالت و یا به نمایندگی از طرف صاحب حساب ( حقیقی و یا حقوقی ) صادر می شوند صادر کننده چک و صاحب حساب از نظر حقوقی متضامنا مسئول هستند و  مسئولیت کیفری با امضاء کننده چک می باشد .

لذا مدیران محترم در زمان صدور چک به وکالت از طرف شرکت بهتر است بدانند که :  علاوه بر مسئولیت حقوقی نسبت به  پرداخت مبلغ چک و ضرر و زیان آن ، اصل بر مسئولیت کیفری امضا کننده چک می باشد .

پاسخ دهید