مارس 8, 2018

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376

با توجه به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 آیا کار آموزان وکالت به طور کلی حق شرکت در پرونده های مفتوح در […]
اکتبر 7, 2017

قانون تخلفات انتظامی وکلا

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است: 1-اخطار کتبی 2-توبیخ با درج در پرونده 3-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون 4-تنزل درجه 5-ممنوعیت از […]
اکتبر 7, 2017

آرای وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی كشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سیبا: رأی وحدت […]
اکتبر 7, 2017

جوابيه کانون وکلاي دادگستري مرکز به مطالب منتشره در روزنامه همشهری

جوابيه کانون وکلاي دادگستري مرکز به مطالب منتشره در روزنامه همشهری با موضوع : «دایره بسته دو شغل وکالت و پزشکی – ورود ممنوع !» بعد […]