سپتامبر 18, 2018

نفقه فرزند چیست و تا چه زمان باید پرداخت شود؟

نفقه فرزند چیست و تا چه زمان باید پرداخت شود؟ طبق ماده‌ی ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» این حق […]